Zjazd Absolwentów 2016

9 kwietnia to wielka data dla prudnickiego Zespołu Szkół Rolniczych, który obchodzi 70-lecie swego istnienia. Z tej okazji odbył się w szkole Zjazd Absolwentów. Uczestniczyło w nim ponad 150 byłych uczniów. Obchody rozpoczęły się Mszą świętą w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła w Prudniku. W tym czasie w szkole wrzało jak w ulu. Grono pedagogiczne oraz aktualni uczniowie zaangażowali się w organizację imprezy i obsługę gości. Na korytarzach pojawiły się piękne girlandy a w holu głównym stanęło drzewko, które za sprawą architektów krajobrazu „zakwitło” fotografiami absolwentów. Dzielnie walczyła pracownia gastronomiczna.

W sali gimnastycznej II LO, posiadającej elegancką scenę, po zakończeniu Mszy świętej rozpoczęła się akademia. Przybyli na nią zaproszeni goście: Opolski Kurator Oświaty, Starosta Prudnicki, Kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego, Wiceburmistrz Prudnika oraz dyrektorzy szkół. Na wstępie gości przywitał Dyrektor ZSR, Pan Sławomir Hajdecki, który przedstawił historię szkoły i scharakteryzował jej dzisiejsze oblicze. W tle, na wielkim ekranie zgromadzeni oglądali prezentację ukazującą współczesny wygląd szkoły, aktualne kierunki kształcenia i sukcesy uczniów. Zaproszeni goście na ręce Dyrekcji Szkoły przekazywali serdeczne życzenia i piękne upominki. Głos zabierali kolejno: Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek, Starosta Prudnicki – Radosław Roszkowski, Wiceburmistrz Prudnika (także absolwent ZSR) Stanisław Hawron oraz w imieniu dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół powiatu pani Jadwiga Harasymowicz. Z grona absolwentów krótkie przemówienia wygłosili panowie: prof. dr hab. Jan Kuryszko oraz pan Bolesław Buniak. Pierwszy z panów to pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, absolwent ZSR, który będzie sprawował opiekę merytoryczną nad otwieraną po wakacjach klasą kształcąca w zawodzie technik weterynarii. Pan Buniak natomiast, absolwent z roku 1967, złożył propozycję aby szkole obrać wielkiego patrona, profesora Uniwersytetu Przyrodniczego.

Potem wszystkich wzięło na wspominki w czym pomagała pokazywana w tle prezentacja z dawnymi fotografiami dyrektorów, profesorów i uczniów. Czytane były też wspomnienia absolwentów. Zgromadzeni oklaskiwali zdjęcia, na których odnajdywali siebie i kolegów z ławy szkolnej. Niektórzy chyłkiem ocierali łzy wzruszenia…

Ale to nie wszystko. Każdy absolwent został obdarowany okolicznościową plakietką, kubkiem z logo szkoły, płytą z prezentacjami oraz ugoszczony. Technikum organizacji usług gastronomicznych przygotowało dla gości bogracz, wspaniałe kołacze i PIECZONE PROSIĘ! Przy barze kawowym stanęli profesjonalni bariści – także absolwenci ZSR. Sala gimnastyczna zamieniła się w jeden wielki, suto zastawiony stół. Rozmowom nie byłoż końca!

Wieczorem goście zebrali się na balu, aby w czasie nocnych Polaków rozmów cieszyć się sobą. O chwilo trwaj!

Zobacz! www.youtube.com/watch?v=SkIYPeCYGRw

W związku z licznymi zapytaniami, gdzie można znaleźć prezentacje ze Zjazdu Absolwentów 2016 informujemy, że znależć je można pod adresami internetowymi:

https://prezi.com/g37eygpsggyx/pyta-wspomnienia/

https://prezi.com/lpy9bjttfmdo/dzien-dzisiejszy-szkoy/

Naszą młodzież też zapraszamy do podziwiania historycznych fotografii. Tak to drzewiej bywało!